Platforma wykorzystuje pliki cookies do utrzymania sesji użytkowników. Więcej informacji znajduje się w Regulaminie.

Stwórz swoje konto i rozpocznij naukę

Nasza platforma nauki online

London Institute of English - Nowoczesny, skuteczny i szybki sposób nauki języka angielskiego o dowolnej porze.
Nasze kursy zostały przygotowane przez zawodowych Native Speakerów.

Odkryj nasze kursy!

Celem naszej platformy językowej jest nauczyć Ciebie skutecznie komunikować się w języku angielskim.

London Institute of English stanowi najbardziej efektywny sposób nauki języka online:

  • Przyjazny interfejs użytkownika
  • Obszerne materiały edukacyjne (teoria, ćwiczenia + audio)
  • Ciekawe, rozbudowane ćwiczenia
  • i wiele więcej...

Level 1 (A1)

NAUCZYSZ SIĘ, MIĘDZY INNYMI, ZAGADNIEŃ TAKICH JAK:

- liczby
- alfabet
- przedimki określone i nieokreślone
- podstawowe słownictwo z wielu dziedzin
- podstawowe zagadnienia gramatyczne
- przywitania, powitania, przedstawianie się, pytania o informacje osobiste
- przedimki policzalne i niepoliczalne
- czasownik "to be"
- nazw krajów i kontynentów
- zamki dzierżawcze
- konstrukcja "have got"
- this/that – these/those
- make/do
- czasowniki modalne
- liczebniki porządkowe
- określanie czasu
- czas Present Simple
- konstrukcja "would like"
- konstrukcja "there is/there are"
- przysłówki częstotliwości

ZDOBĘDZIESZ, MIEDZY INNYMI, TAKIE UMIEJĘTNOŚCI:

- rozmawiać się w restauracji, kawiarni
- przedstawić się i zapytać o najważniejsze osobiste informacje
- prowadzić spotkania w języku angielskim
- pytać i odpowiadać o zawodach
- opisywać wygląd i charakter ludzi
- rozmawiać o swojej oraz czyjejś rodzinie oraz pracy
- rozmawiać o pochodzeniu ludzi, wieku, wyglądzie, charakterze ludzi
- wyrażać uczucia/nastawienie względem ludzi/przedmiotów
- opowiadać o sobie
- pytać o czas i mówić, która jest godzina/dzień tygodnia/data
- mówić o swoich przyzwyczajeniach, nawykach oraz preferencjach
- zaprosić kogoś na kawę/drinka


Level 2 (A2)

NAUCZYSZ SIĘ, MIĘDZY INNYMI, ZAGADNIEŃ TAKICH JAK:

Powtórzysz i rozwiniesz wszystko to, co powyżej, oraz dodatkowo poznasz:

- czasownik "to be" w czasie przeszłym
- czas Simple Past
dodatkowe słownictwo dotyczące domów/mieszkań i wyposażenia
- przyimki miejsca
- druga formę czasownika
- określanie szczegółowej daty
- zwroty używane w życiu codziennym
- synonimy, antonimy
- zasady pisania listów nieformalnych
- czas "Present Continuous"
- specjalistyczne słownictwo używane podczas podróży krajowych/zagranicznych
- łączniki ze względu na funkcje
- stopniowanie przymiotników i tworzenie porównań
- rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
- konstrukcja "be going to"
- czas "Present Perfect"
- trzecia forma czasownika
- prośby i propozycje
- bezokolicznik vs. gerund
- konstrukcja "what like"
- kierunki, odległość, położenie

ZDOBĘDZIESZ, MIEDZY INNYMI, TAKIE UMIEJĘTNOŚCI:

Powtórzysz i rozwiniesz wszystko to, co powyżej, oraz dodatkowo będziesz potrafić:

- opisywać swoje mieszkanie i pytać o dom/hotel/biuro i ich wyposażenie
- pytać i określać lokalizację osób/rzeczy
- określać częstotliwość wydarzeń/czynności
- rozmawiać o pogodzie
- szczegółowo określać daty wydarzeń
- pisać różnego rodzaju listy nieformalne
- rozmawiać na dworcu kolejowym/lotnisku/w biurze podróży
- napisać proste opowiadanie
- porównać osoby/rzeczy
- opisywać swoje plany, zamierzenia etc.
- robić zakupy w różnego rodzaju sklepach
- porozumieć się u lekarza
- proponować rozwiązania problemów
- rozmawiać o samopoczuciu/problemach zdrowotnych
- zaproponować coś, zgodzić się lub odrzucić czyjąś propozycję
- wypełniać wszelkiego rodzaju formularze urzędowe
- wskazywać i pytać o drogę oraz położenie


Level 3 (B1)

NAUCZYSZ SIĘ, MIĘDZY INNYMI, ZAGADNIEŃ TAKICH JAK:

Powtórzysz i rozwiniesz wszystko to, co powyżej, oraz dodatkowo poznasz:

- personal questions
- specjalistyczna sekcja dot. spotkań towarzyskich
- przedimki, zaimki, przyimki
- podobieństwa i różnice "have/have got"
- specjalistyczna sekcja dotycząca płatności (gotówka, karty kredytowe, czeki etc)
- czas "Past Continuous"
- skontrastowanie Present Simple/Present Continuous
- skontrastowanie Simple Past/Past Continuous
- skontrastowanie Simple Past/Present Perfect
- skontrastowanie Present Simple/Present Perfect
- question tags
- potwierdzanie informacji / zaprzeczanie
- phrasal verbs
- pierwszy okres warunkowy
- verb patterns
- czas Present Perfect Continuous
- skontrastowanie Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous

ZDOBĘDZIESZ, MIEDZY INNYMI, TAKIE UMIEJĘTNOŚCI:

Powtórzysz i rozwiniesz wszystko to, co powyżej, oraz dodatkowo będziesz potrafić:

- porozumiewać się podczas nieformalnych spotkań towarzyskich
- rozmawiać o zainteresowaniach, pasjach i zajęciach
- pisać pocztówki do znajomych
- robić zakupy we wszelkiego rodzaju sklepach
- pisać maile i faksy


Level 4 (B1+)

NAUCZYSZ SIĘ, MIĘDZY INNYMI, ZAGADNIEŃ TAKICH JAK:

Powtórzysz i rozwiniesz wszystko to, co powyżej, oraz dodatkowo poznasz:

- akceptowanie i odrzucanie propozycji; rozwinięcie
- pisanie listów – rozwinięcie
- dodatkowe czasowniki modalne
- krótkie odpowiedzi
- rozwinięcie czasu "Future Simple"
- drugi okres warunkowy
- skontrastowanie will/going to
- środki transportu
- konstrukcja "used to"
- strona bierna
- czas "Past Perfect"
- "have something done", "get something done",
- pytania o podmiot lub dopełnienie
- pytania otwarte / zamknięte, pytania ze słówkami pytającymi

ZDOBĘDZIESZ, MIEDZY INNYMI, TAKIE UMIEJĘTNOŚCI:

Powtórzysz i rozwiniesz wszystko to, co powyżej, oraz dodatkowo będziesz potrafić:

- pisać każdego rodzaju listy nieformalne
- proponować, dyskutować i przekonywać
- pisać listy formalne, pisma, reklamacje etc.
- pisać podanie o pracę
- rozmawiać na lotnisku, dworcu kolejowym/autobusowym/promie (rozwinięcie)
- rozmawiać w hotelu
- opisywać zalety i wady
- mówić o byłych i obecnych przyzwyczajeniach, nawykach
- argumentować swoje zdanie / nie zgadzać się w czyjąś opinią
- napisać wypracowanie / notatkę biznesową
wydawać polecenia/sugestie/prośby
- pisać streszczenia książek/konferencji/wydarzenia/spotkania biznesowego
- prowadzić rozmowy telefoniczne w języku angielskim


Level 5 (B2)

NAUCZYSZ SIĘ, MIĘDZY INNYMI, ZAGADNIEŃ TAKICH JAK:

Powtórzysz i rozwiniesz wszystko to, co powyżej, oraz dodatkowo poznasz:

- strona bierna (rozwinięcie w dodatkowych czasach)
- sporty, zainteresowania, hobby
- przegląd wszystkich form czasownika
- przegląd strony biernej w rożnych czasach i konstrukcjach gramatycznych
- pieniądze, waluty, ułamki, procenty, liczby, daty
- czasowniki modalne; skontrastowanie
- relative clauses
- przegląd konstrukcji czasu przeszłego
- środki transportu; rozwinięcie
- skontrastowanie czasów przeszłych
- time clauses
- okresy warunkowe: 0, 1, 2, 3
- przysłówki
- zaawansowany przegląd łączników zdań

ZDOBĘDZIESZ, MIEDZY INNYMI, TAKIE UMIEJĘTNOŚCI:

Powtórzysz i rozwiniesz wszystko to, co powyżej, oraz dodatkowo będziesz potrafić:

- rozmawiać o szerokim wachlarzu zainteresowań
- pisać listy formalne i nieformalne; skontrastowanie
- składać zażalenia, reklamacje etc.
- liczyć po angielsku, przewalutowywać, określać terminy, daty etc.
- pisać opowiadanie
- poprosić, rozkazać, zasugerować w języku angielskim
- pisanie faksów oraz maili zawodowych i prywatnych
- prowadzić skomplikowane rozmowy telefoniczne po angielsku
- pisać podanie o pracę


Level 6 (B2+)

NAUCZYSZ SIĘ, MIĘDZY INNYMI, ZAGADNIEŃ TAKICH JAK:

Powtórzysz i rozwiniesz wszystko to, co powyżej, oraz dodatkowo poznasz:

- skontrastowanie czasów typu "perfect"
- znaki zodiaku
- question tags: rozwinięcie i wyjątki
- następstwo czasów
- sekcja specjalna - robienia zakupów
- sekcja specjalna – nocowanie w hotelu
- sekcja specjalna – wizyta u lekarza

ZDOBĘDZIESZ, MIEDZY INNYMI, TAKIE UMIEJĘTNOŚCI:

Powtórzysz i rozwiniesz wszystko to, co powyżej, oraz dodatkowo będziesz potrafić:

- szczegółowo opisywać wygląd zewnętrzny, charakter, osobowość etc.
- porozumiewać w restauracjach, barach, stołówkach
- rozmawiać o preferencjach kulinarnych i pytać o nie
- robić zakupy w każdego rodzaju sklepie
- porozumieć się w instytucjach publicznych tj. poczta, szpital, komisariat policji etc.
- porozumieć się w kinie, teatrze
- prowadzić pogawędki w angielskim pubie
- rezerwować pokój hotelowy i porozumiewać się w hotelu
- porozumiewać się z lekarzem


O nas

Udostępniamy Ci nowoczesną, internetową platformę nauki języka angielskiego, która szybko i skutecznie pozwoli Ci go opanować.

Specjalnie przygotowane przez doświadczonych anglistów materiały dydaktyczne oraz atrakcyjność ćwiczeń gwarantują szybkie efekty nauki.

Dostępność kursów 24h przez 7 dni w tygodniu gwarantują możliwość nauki o dowolnej, dogodnej dla Ciebie porze.